Trạng Vĩnh Hoàng

Bài đăng bởi: Phi Hổ

Chồng cũ đốt vợ

Sơn và chị Lan ly hôn hơn 1 năm nay. Sơn muốn hàn gắn nhưng bất thành, cộng thêm nhiều mẫu thuẫn khác trong quá khứ nên đã ra tay tàn độc. Khoảng 17 giờ Xem chi tiết…

Scroll To Top