Những bài hát hay nhất về Quảng Trị

Tổng hợp những bài hát hay mới nhất về Quảng Trị . Bài hát về Quảng Trị đầy đủ nhất do ca sĩ Quang Linh và Vân Khánh trình bày

Đang chăn trâu, chặt chuối , cắt cỏ tại làng