Trạng Vĩnh Hoàng

Bài đăng bởi: Xuân Thắng

NGẬM NGÙI

Mạ ơi! Rứa là hết xuân Con vô Nam lại đi mần Mạ ơi! Tiễn con nác mắt Mạ rơi Con nghe trong rọt tơi bời lắm thay Sang năm con hẹn ngày này Con Xem chi tiết…

SẮN VĨNH HOÀNG

Gặp một bà cụ đang phơi sắn, tôi hỏi: – Sắn Vĩnh Hoàng cụ to không mệ? Bà cụ móm mém đang nhai trầu nhoẻn miệng cười, lùa hết cả đường nhăn trên mặt về Xem chi tiết…

Scroll To Top