Trạng Vĩnh Hoàng

Bài đăng bởi: Mr Bom

RÔỒNG TRE

Đưới rôồng tre thuở trưa hè thơ dại, Cuộc ô làng rồi đứa được đứa thua! Trò dãy dây phân tranh thời thơ ấu, Bóng quê dà bưa mát một góc xưa! Đời rủi may Xem chi tiết…

Scroll To Top