Trạng Vĩnh Hoàng

Bài đăng bởi: Mr Bom

Môn lựu đạn

Tôi đang chăm sóc mảnh vườn và đào thêm mấy cái hố trồng mấy cây tiêu, giống mới lấy từ bên Tàu về. Giờ giải lao tôi ngồi uống nước chè, bà nhà tôi bưng Xem chi tiết…

Scroll To Top