Giới thiệu

Trang website Trạng Vĩnh Hoàng được tạo ra với mục đích lưu giữ và truyền tải nét đẹp văn hóa dân gian Quảng Trị góp phần làm phong phú hơn trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam.