Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: hai lang

Quảng Trị miềng thương

Ai ra Bắc, ai vô Nam Dừng chân… Quảng Trị – quê miềng miền trung Địa danh lịch sử, anh hùng Ngày nay xây dựng, không ngừng đổi thay Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải Xem chi tiết…

Scroll To Top