Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: vinh tu

Vượt lên số phận

Về Vĩnh Tú hỏi thăm ai cũng biết anh Lê Hữu Dực, một hội viên năng động của hội người khuyết tật xã Vĩnh Tú. Năm 1994 anh bị tai nạn bom mình và mất Xem chi tiết…

Scroll To Top