Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: chuyen trang vinh hoang

Hương quê

  Anh về… tìm lại hương quê, Tìm trong ký ức lời thề ngày xưa. Mình- ta cùng cắn miếng Dưa, Trao lời ước nguyện buổi trưa vắng người. Độông Dưa… anh với em thôi, Xem chi tiết…

Chuyện Trạng Ông Chư

Tôi đang chăm sóc mảnh vườn và đào thêm mấy cái hố trồng mấy cây tiêu, giống mới lấy từ bên Tàu về. Giờ giải lao tôi ngồi uống nước chè, bà nhà tôi bưng Xem chi tiết…

Con cá chiếc bầu

Trưa đó nhà tôi có khách, nhưng chưa có món gì để đãi. Tôi liền ra nhà bếp lấy cái rổ, chạy ra bầu xúc tạm ít tép về làm cơm  đãi khách cái đã. Xem chi tiết…

Được tin quân báo cho biết: Địch tập trung quân ứng chiến về càn quét làng Huỳnh Công. Xã đội liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chống càn. Vào cuộc họp, xã đội Xem chi tiết…

Scroll To Top