Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: huyen trang vinh hoang

Hương quê

  Anh về… tìm lại hương quê, Tìm trong ký ức lời thề ngày xưa. Mình- ta cùng cắn miếng Dưa, Trao lời ước nguyện buổi trưa vắng người. Độông Dưa… anh với em thôi, Xem chi tiết…

Scroll To Top