Ngày ấy anh về sân bay Tà Cơn – Quảng Trị

Tôi là Quang Hòa, cô dâu của tôi là Hồng Phương. Sinh ra trong thời bình, nhưng chúng tôi lại lớn lên trên những chiến lũy, lô cốt, boongke… của chiến trường đường 9 – Nam Lào.

Ảnh chụp tại di tích chiến tranh: sân bay Tà Cơn (Hướng Hóa – Quảng Trị). Mảnh đất Quảng Trị này đang phải cưu mang hàng ngàn hương hồn chiến sỹ đã ngã xuống, nhưng trong khó khăn, gian khổ đó ngọn lửa tình yêu vẫn bừng cháy và tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc.

bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri

bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-0

bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-1

bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-3

bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-4 bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-5 bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-6

bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-7 bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-8 bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-9 bo-anh-san-bay-ta-con-huong-hoa-quang-tri-10 [nguon]Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/thi-anh/ngay-ay-anh-ve-2606733.html[/nguon]

Đang chăn trâu, chặt chuối , cắt cỏ tại làng