Lưu trữ cho từ khóa: b 52

Vít cổ B52

VÍT CỔ B52

s21

Giặc Mỹ có mắt như mù
Sắn Tàu bày trận lu bù khói bay.
Tưởng rằng trận địa nơi đây
Máy bay đủ loại bổ vây bốn bề.
Bom tấn bom tạ u ê
Trút xuống bừa bãi chẳng hề chết ai.
Giặc Mỹ tưởng rứa là oai
Siêu âm thần tượng B52 tàng hình.
Kéo ra oanh tạc Vĩnh Linh
Ngờ mô tên lửa rập rình đã lâu
Trận thật trận giả biết đâu
B52 mù mịt đâm đầu liều thân.
Con ma thần sấm xung quanh
Sam 2 hắng giọng bay gần mục tiêu.
B52 càn dở làm liều,
Sam 2 chặn đứng mục tiêu giữa đường.
Vít đầu giặc Mỹ vô lương
B52 thần tượng hết đường huênh hoang.

Hữu Chư