Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: quang tri

Hoài Niệm

Ngày xưa theo mạ ra đồng Ló vàng bát ngát trải mênh mông Cẹng cò trong nắng vờn đôi kéng Diều vút trời cao liệng từng không Cỏ non xeng mượt ở côi đồi Con Xem chi tiết…

Quảng Trị em dắt anh về

Em không phiên dịch anh thề chịu thôi Mạ nói anh chỉ biết cười Yêu em, anh hảy học thôi dần dần “Cấy cươi” chỉ là cái sân Đầu là cái “trôốc” anh cần nhớ Xem chi tiết…

Tình Quê

Chiều ni gió lạnh phương xa. Ai về Quảng Trị cho ta nhắn giùm. Xa làng có nhớ mẹ không? Mà sao ruột thắt nhói lòng tim con. Người đi trăm núi ngàn non. Giọng Xem chi tiết…

MỘT VÙNG MÂY TRẮNG

Hồi nớ cha mạ vô rậy Eng tam tui nhỏ, chự nhà Khở bắp, bóóc đậu, xắt sắn Bày trò tùm lum tà la… Eng tui chỉ lên mây đụn: “Xe tăng bành trướng đó Xem chi tiết…

Scroll To Top