Lưu trữ cho từ khóa: thư gửi mẹ

Thư gửi Mạ

thu-gui-ma-quang-tri

“Đi mô đi nấy thì về
Sống răng thác rứa cũng về cấy ni”

Tết ni về con nói Mạ điều ni
Thì là ri: có cấy O bên nớ
Mấy năm ni con vô miền nam ở
Nên O chờ… lợ cả mấy mùa xun.

Cấy O nớ da có nét bùn cun,
Dáng mặn mà Khôông lùn mà khôông béo
Có nụ cười xua mùa đông lạnh lẹo,
Ăn nói thì… khôn khéo nỏ ai chê

Mấy năm ni con cày kéo làm thuê
Bòn ba đồng để khi về mần vốn
Chổ thị thành xa hoa thì lắm chốn
Dưng đèo bồng… chi cho tốn thời gian

Con xin về: Với méng đất gió ngàn
Về với Mạ với họ hàng chòm xóm
Nơi miền quê, đèn đêm là đom đóm
Dưng khi bui… là cả xóm bui cùng

Con kể về nơi méng đất hào hùng
Mấy đứa bạn nghe rứa cũng ưng hung,
Con Kể về cấy O người Quảng Trị
Vành nón che nghiêng… dáng thẹn thùng

Con sẻ về với mạ, mái dà chung
Dờ chú bác sắm cùng mâm cau riệu
Qua bên nớ nói giùm O nớ hiểu
Rằng con tui mang kiệu rước O về
Viết chặp tay con cũng mỏi tê
Thôi con hẹn lại tết về nói thêm.

TG: Trần Xuân Vì