Trần Quốc Cường Thần Đồng Làng Trạng Vĩnh Hoàng

Dù chỉ mới 12 tuổi nhưng Trần Quốc Cường được ví như Thần Đồng của Làng Trạng Vĩnh Hoàng – Vĩnh Linh – Quảng Trị.

Truyền nhân của cụ Trần Hữu Chư

https://www.youtube.com/watch?v=nwMGhn4qY6w

Đang chăn trâu, chặt chuối , cắt cỏ tại làng