Trạng Vĩnh Hoàng

Video

Trần Nhật Khanh được Làng Trạng Vĩnh Hoàng ví như Thần Đồng. Mời các bạn xem video về Thành Đồng kể chuyện Trạng được Báo Thanh Niên đăng tải Cùng xem video: https://www.youtube.com/watch?v=4LcKR5v1D1U

Scroll To Top