Việt Nam trong mắt người nước ngoài

Clip Việt Nam trong mắt người nước ngoài.

Đang chăn trâu, chặt chuối , cắt cỏ tại làng