Khám phá Việt Nam: Hành trình “không hiểu” ở Huỳnh Công Tây

https://www.youtube.com/watch?v=muitmLQpsQs

Đang mò cua, bắt ốc tại làng