Ăn thịt cù cu đến phát ớn

Chẳng phải nói ngoa mà người ta đồn ông nội tôi là người trồng thuốc lá nổi tiếng.

cay-thuoc-la-vinh-hoang

Một hôm, ông nội tôi dẫn tôi đi hái thuốc lá với ông. Đến cạnh vườn thuốc lá tôi thấy lạ quá. Tại sao dưới gốc cây thuốc lá lại có nhiều cù cu nằm la liệt đến thế? Thấy vậy tôi thích quá liền chạy lại đuổi bắt. Không ngờ tôi đang chạy thì hình như có ai kéo giật tôi lại làm tôi té nhào ra đau quá. Tôi nhìn quanh thì chẳng có ai cả. Tôi sờ xuống bụng thì thấy có ngọn thuốc lá quấn quanh người. Tôi gỡ ngọn thuốc ra thì thấy nhựa cây thuốc bám đầy vào người. Khi đó tôi mới sực nhớ ra, à đây là nhựa cây thuốc lá mà cù cu đã vướng phải. Nhựa bám vào lông làm cho cánh chúng bị trết lại bay không được. Thế là tôi luồn người xuống dưới cây thuốc là và cứ thế mà bắt bỏ, bắt bỏ một chặp là được một bao cứng cù cu.

chim-cu-cu

Bữa đó đem về làm thịt, khi phích lông đạ mỏi tay, sau lại được ăn một bựa thịt cù cu đến phát ớn.

Trần Hữu Chư

Đang mò cua, bắt ốc tại làng