Nghe kể chuyện Trạng Vĩnh Hoàng

Chuyện Trạng Vĩnh Hoàng bao đời nay vẫn được người dân gìn giữ, truyền thụ và phát huy nét đẹp văn hóa của nó.

Đang mò cua, bắt ốc tại làng