RÔỒNG TRE

rong-tre-trang-vinh-hoang

Đưới rôồng tre thuở trưa hè thơ dại,
Cuộc ô làng rồi đứa được đứa thua!
Trò dãy dây phân tranh thời thơ ấu,
Bóng quê dà bưa mát một góc xưa!

Đời rủi may phận người ai đoán được,
Chiến tranh qua tản mác cuộc đi về.
Ai chiến thắng ngồi góc cươi chiều nớ,
Người thất thủ sớm mơi buồn thảm thê!

Ngoài rôồng tre thấp thoáng bóng đi về,
Cuộc mưu sinh cứ lần hồi xuôi ngược!
Cậy tre làng cuối đời người đem chôống,
Chậm đưới chưn bóng cộ, một rôồng tre!

TG: Trương Thúc

Đang chăn trâu, chặt chuối , cắt cỏ tại làng