Thăm Quảng Trị cùng Eng

Mỹ từ mô mà tả Quảng Trị hôm ni
Màu nắng đẹp ơi O mi xuống phố
Ngó mà coi khắp nơi đều ngó chộ
Bui lạ lùng từ phố tới làng quê

Nì eng tề, tui ngó đã rứa tê
Té ra là từ quê với đây cũng rứa
Mắt trai thành có diều thằng cháy lửa
Té ra quê diều đứa đẹp hung hè

Tui dùng từ để tả O mi nghe
Mùi nước mặn da mùa hè rám nắng
Trai miền biển ăn to mà nói nặng
Gái duyên thầm yêu lắm nghĩa Dôông con

Miền sơn khê leo mỏi cúi chinh mòn
Dưng được cấy, vuông tròn gia hữu lệ
Đa trắng ngần nụ cười duyên bất kể
Tình sắc son, bao thế hệ ni rồi.

Tới đồng bằng, O liếc thử mà coi
Bạt ngàn xeng mùi thơm đồng cỏ rạ
Mùa ló về tiếng bà con hối hả
Bầy trâu chiều, về thong thả ngụp bơi.

Mỹ từ mô? tả Quảng Trị O ơi
Mùa hanh khô gió nam lào vời vợi
Rét mùa đông con chim rừng chới với
Biển cồn cào trôông đợi chuyến tàu xa

Đó O tề, đó là đất quê ta
Trải bao lần bom rơi rồi đạn phá
Nhịp sinh sôi dòng người về hối hả
Mỹ từ nào mà tả hết ….quê hương

Quê hương hai tiếng vô thường
Răng đi chẳng đặng còn vương tơ lòng .

TG: Trần Xuân Vì

Đang chăn trâu, chặt chuối , cắt cỏ tại làng