Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: bom bi

Bom bi ổi

Tui nhớ một lần đi Bàu Sậm chặt củi, nhặt được quả bom bi ổi. Tui thì mừng như tìm được vàng. Mạ tui với mấy ông cậu thì lo sợ chết khiếp. Rứa là Xem chi tiết…

Scroll To Top