Trạng Vĩnh Hoàng

Posts Tagged: Đăkrông

Những ngày này, dự án xóa “trắng điện” cho hơn 10  thôn, bản trên huyện nghèo Đakrông (Quảng Trị) do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư đang vào giai đoạn Xem chi tiết…

Scroll To Top