Trạng Vĩnh Hoàng

Du lịch

Địa điểm du lịch đẹp nhất mới nhất ở Quảng Trị

Làng Trạng làm du lịch

Xã Vĩnh Tú, nơi có làng trạng Vĩnh Hoàng (thuộc thôn Huỳnh Công Tây ở tỉnh Quảng Trị) đã khai sinh ra khu du lịch có tên bàu Thủy Ứ. Sản phẩm du lịch ở Xem chi tiết…

Scroll To Top