Trạng Vĩnh Hoàng

Thôi con đừng về!…

Về quê mần chi cá chết hết rồi con?! Lễ ni chợ vắng bóng người qua lại Quán xá đìu hiu không khách vãng lai Biển trắng bạc đầu theo từng con sóng vỗ Ngẫm Xem chi tiết…

Scroll To Top