Trạng Vĩnh Hoàng

Bài đăng bởi: Phi Hổ

Vít cổ tàu bay

Bữa chống càn, trong lúc quân Pháp chưa vô đến thì một chiếc bà già đã mò đến để thám  thính, lạo sà xuống thấp để nhòm cho rõ. Lạo cứ vèng qua vèng lại Xem chi tiết…

Được tin quân báo cho biết: Địch tập trung quân ứng chiến về càn quét làng Huỳnh Công. Xã đội liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chống càn. Vào cuộc họp, xã đội Xem chi tiết…

Con trâu mất uyển tang

Tôi lùa đàn trâu ở trong nhà ra mới tức thì đây, chưa phải đã băng đèo lội suối, cũng chưa phải qua rừng vượt rú, ở đây cọp beo cũng chưa thấy con mô Xem chi tiết…

Ớt mà tưởng ngà voi

Trong làng có tin đồn đại râm ran là có bầy voi trên rừng về phá phách làm cho nhiều người phải lo sợ. Tôi cũng lo cho vườn ớt của mình, từ lúc cha Xem chi tiết…

Vì khoai mà bị xử oan

Đứa con tôi đi bới khoai từ sáng sớm mà chừ tối đên tối dậm mà vẫn chưa thấy về, không biết có bị tai nạn chi không? hay có bị sập đất sập đai Xem chi tiết…

Đầu tét bom bi

Năm 1968 giặc Mỹ đánh phá ác liệt quá làm cho đồng bào ở giới tuyến lúa ngoài đồng đã chín rộ mà không sao đi gặt được. Khu đội Vĩnh Linh triệu tập anh Xem chi tiết…

Thừa một đứa con

Tối hôm đó anh em dân quân cùng với bộ đội đang đào công sự, còn tôi bận con mọn nên không tham gia được. Tôi cho con tôi xuống hầm chữ A và ru Xem chi tiết…

Scroll To Top