Trạng Vĩnh Hoàng

Bài đăng bởi: Phi Hổ

Vì khoai mà bị xử oan

Đứa con tôi đi bới khoai từ sáng sớm mà chừ tối đên tối dậm mà vẫn chưa thấy về, không biết có bị tai nạn chi không? hay có bị sập đất sập đai Xem chi tiết…

Đầu tét bom bi

Năm 1968 giặc Mỹ đánh phá ác liệt quá làm cho đồng bào ở giới tuyến lúa ngoài đồng đã chín rộ mà không sao đi gặt được. Khu đội Vĩnh Linh triệu tập anh Xem chi tiết…

Thừa một đứa con

Tối hôm đó anh em dân quân cùng với bộ đội đang đào công sự, còn tôi bận con mọn nên không tham gia được. Tôi cho con tôi xuống hầm chữ A và ru Xem chi tiết…

Scroll To Top