Trạng Vĩnh Hoàng

Sắn Vĩnh Hoàng

Một bà cụ miệng ngậm điếu thuốc lá vấn kèn lá chuối lúi húi nhổ sắn. Một chiến sĩ pháo phòng không hành quân qua nương sắn chào cụ, thuận miệng hỏi:  “Mệ ơi sắn Xem chi tiết…

Giữ hồn trạng Vĩnh Hoàng

“Cái hay của truyện trạng làng Vĩnh Hoàng chính là câu chuyện bắt nguồn từ một sự việc có thật rồi cường điệu, nhân cách hóa, hư cấu thành một chuyện hiển nhiên như thật, Xem chi tiết…

Đặc điểm của Trạng Vĩnh Hoàng (Tức Trạng Huỳnh Công) Trạng Vĩnh Hoàng xuất xứ từ trong dân gian, là một nét văn hóa rất độc đáo. Nó mang đặc trưng tính cách riêng của Xem chi tiết…

Vít cổ tàu bay

Bữa chống càn, trong lúc quân Pháp chưa vô đến thì một chiếc bà già đã mò đến để thám  thính, lạo sà xuống thấp để nhòm cho rõ. Lạo cứ vèng qua vèng lại Xem chi tiết…

Được tin quân báo cho biết: Địch tập trung quân ứng chiến về càn quét làng Huỳnh Công. Xã đội liền triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chống càn. Vào cuộc họp, xã đội Xem chi tiết…

Con trâu mất uyển tang

Tôi lùa đàn trâu ở trong nhà ra mới tức thì đây, chưa phải đã băng đèo lội suối, cũng chưa phải qua rừng vượt rú, ở đây cọp beo cũng chưa thấy con mô Xem chi tiết…

Ớt mà tưởng ngà voi

Trong làng có tin đồn đại râm ran là có bầy voi trên rừng về phá phách làm cho nhiều người phải lo sợ. Tôi cũng lo cho vườn ớt của mình, từ lúc cha Xem chi tiết…

Vì khoai mà bị xử oan

Đứa con tôi đi bới khoai từ sáng sớm mà chừ tối đên tối dậm mà vẫn chưa thấy về, không biết có bị tai nạn chi không? hay có bị sập đất sập đai Xem chi tiết…

Scroll To Top